SANFRATELLO Diac. GIUSEPPE

Diac.
GIUSEPPE
SANFRATELLO
Diacono permanente
02-01-1950
0931 454867